Privacy Statement

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en vertrouwelijk behandeld. Vintus is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 april 2021.

Vastleggen en verwerken van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan onze website. Wij slaan persoonsgegevens op die voor de levering van onze diensten noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan gegevens voor facturatie.

Reactie op vacatures

Wanneer je reageert op een vacature en hierbij je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze enkel en alleen gebruiken en bewaren zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van het invullen van de openstaande vacature.

E-mail, nieuwsbrief en andere uitingen

Als je een contact-, aanvraag of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarnaast bieden wij gepersonaliseerde e-mails en nieuwsbrieven waarmee wij onze klanten, relaties en andere geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor informatie die aanverwant is aan eerdere aanvragen en daarmee als relevant wordt gezien. Iedere nieuwsbrief/e-mail bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Ons abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Wij maken gebruik van Google Analytics om inzicht in de bezochte pagina’s te krijgen. Echter, alle bezoekgegevens zijn geanonimiseerd, hierdoor kunnen wij nooit herleiden vanaf welk IP-adres onze website is bezocht, oftewel wie de bezoeker is geweest. Hiermee voldoen wij aan de nieuwste AVG-wetgeving die per 25 mei 2018 geldt.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde richten aan: info@vintus.nl