Client VolgSysteem in de zorg

Door Max van Genderen

Begin dit jaar besloten het Aba Huis en Vintus de handen ineen te slaan om gestructureerder data vast te gaan leggen over de voortgang van kinderen. Vele losse excellen, wisselende collega’s, locaties en kinderen zorgen voor een enorme dynamiek en een onmogelijkheid tot analyseren en voorspellen van het groeipad van een kind. Maar eerst: wat doet het Aba Huis precies en waarom zijn ze zo geinteresseerd in de data?

Bij het ABA Huis geloven ze dat íeder kind zich kan ontwikkelen en ieder kind hier ook recht op heeft. Soms kunnen kinderen (nog) niet naar school of hebben ze op school extra begeleiding nodig. Het ABA Huis wil kinderen de juiste context en de mogelijkheid bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dit doen ze door elk kind op een positieve manier te benaderen.

ABA (Applied Behaviour Analysis (ABA)) is een wetenschappelijke techniek gericht op het veranderen van gedrag en de conditionering ervan in relatie tot de omgeving. Deze methode kan helpen het gedrag van een kind positief te veranderen om sociale voordelen te behalen in de manier waarop iemand omgaat met mensen en met zijn / haar omgeving.

“De plek waar kinderen
zich optimaal kunnen ontwikkelen”

De ABA methode wordt toegepast als therapie. Het doel is om bepaald gedrag dat positief en nuttig is te stimuleren en tegelijkertijd negatief, ongezond te gedrag te verminderen. Dergelijk schadelijk gedrag kan gevolgen hebben voor het leren en de sociale interactie van de persoon.

Het gedrag wordt geanalyseerd en het is belangrijk dat er follow-up plaatsvindt om positieve gedragsveranderingen te stimuleren. Dit gedrag kan worden beloond om ervoor te zorgen dat het kind positief gedrag zal herhalen.

Hier wordt ook gelijk duidelijk waarom het correct en consistent vastleggen van data zo belangrijk is. Alleen wanneer de data via vaste processen geregistreerd wordt is deze betrouwbaar genoeg om te kunnen gebruiken in het analyseren, visualiseren en voorspellen van het groeipad van een kind.

Afgelopen maanden hebben de ontwikkelaars van Vintus samengewerkt met het team van het Aba Huis om te komen tot een nieuw Client Volg Systeem. Dit systeem, volledig modulair gebouwd in Microsoft Azure, stelt medewerkers van het Aba Huis in staat om eenvoudig, veilig en vanaf ieder apparaat de data van een kind vast te leggen. Deze data wordt automatisch in het Datawarehouse van het Aba Huis geladen, waarna de Power BI omgeving tevens automatisch de gegevens ververst en visualiseert.

Toegang en inzicht van de data wordt afgescherm conform de beleidsregels van het Aba Huis en de daarvoor geldende wetgeving (AVG), zodat niemand ongeauthoriseerde toegang krijgt tot deze gevoelige data.

Op dit moment is het Aba Huis druk bezig met het dagelijks volgen van kinderen en deze data te noteren in het CVS. Waar nu vooral historisch gerapporteerd en geanalyseerd wordt is het ultieme doel om genoeg informatie te verzamelen om onderzoek te doen naar de toepassing van machine learning (AI) om zo het ideale groeipad van een kind te voorspellen.

Andere posts in deze categorie